KAM, omhändertagande och vård.

Det är inte bara personal på sjukhus och äldreboenden som arbetar med vård. En Key Account Manager(KAM) måste ta hand om eller ännu bättre uttryckt vårda ett företags viktigaste kunder. Dessa kallas Key Accounts eller nyckelkunder på svenska och står för företagets huvudsakliga intäkter. Key Accounts är de allra viktigaste kunderna och företaget har inte råd att mista dem.

I tider där de största och mest intressanta företagen och organisationerna skär ner på antalet leverantörer blir KAM det viktigaste verktyget i arbetet att utveckla och framför allt behålla dessa lönsamma affärsrelationer. En annan viktig anledning till att ha en mycket bra relation med nyckelkunderna är att många brukar vara ivriga och intresserade av att ta över dessa relationer. Detta skapar en konkurrenssituation, vilken gör att arbetet som KAM blir lite av en tävling om vem som är bäst på att vårda sina kunder och skapa en win/win-situation. En win/win-situation är då båda parter tjänar på samarbetet. Key Account Managerns arbete handlar alltså inte endast om att sälja och leverera en tjänst eller produkt på ett bra sätt utan även se till att kunden upplever att han får ut något mycket fördelaktigt av relationen.

En framgångsrik Key Account Managerhar lysande kunskaper om säljteknik, utformning av offerter och är en mästare på presentationer. En populär säljmetod som används av KAM’s är coachande säljteknik, vilken är speciellt utformad för att kunden ska känna sig delaktig i processen. Som Key Account Manager ska du undersöka och komma fram till vad kunden behöver för att bli mer framgångsrik och förmedla denna kunskap på ett sätt som leder till avslut, det vill säga att de köper det du föreslår.

Hitta lediga jobb som Key Account Manager här.

Skrivet av Alfred Gema/Copywriter @ CareerBuilder.se

Skriv en kommentar